Nutricia baby

Onze verantwoordelijkheid

Nutricia Early Life Nutrition stelt hoge kwaliteitseisen aan haar producten. Wij werken voor de meest kwetsbare van alle consumenten: baby’s en peuters

Onze voeding voldoet aan de meest strikte nationale en internationale voorschriften. Van de boerderij tot het bord zijn kwaliteit en voedselveiligheid de leidende principes in alles wat we doen: van de innovatie in onze laboratoria tot de ingrediënten en de materialen die we gebruiken, tot de productie en de distributie van onze voeding.

Zo zijn bijvoorbeeld de eisen die we stellen aan fruit, groenten en granen veel strenger dan de gangbare standaarden voor voeding voor volwassenen. Ingrediënten worden getoetst aan een groot aantal kwaliteits- en voedselveiligheidcriteria voordat ze in onze producten worden verwerkt. Al onze vis komt uit duurzame, gecertifieerde bronnen, en onze kippen en varkens groeien op in een diervriendelijke omgeving.

Breast is best

Borstvoeding is een geschenk van de natuur, en de beste voeding voor baby’s. Breast is best. Nutricia steunt daarom de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om het aantal moeders dat borstvoeding geeft, te laten toenemen, en promoot dit ook actief bijvoorbeeld via de diëtistes en voedingskundigen van de Nutricia Kindervoeding Service – de dienst die 24/7 beschikbaar is voor vragen van Nederlandse ouders. Indien moeders geen borstvoeding kunnen geven, of besluiten met borstvoeding te stoppen, biedt Nutricia hoogwaardige, gezonde alternatieven.

Nutricia onderschrijft de Internationale Code voor Marketing van Borstvoeding substituten. Ook ondertekent iedere medewerker die bij Nutricia in dienst treedt de gedragsregels voor ethische marketing en communicatie van voeding voor de eerste levensjaren. Deze zijn vastgelegd in onze eigen gedragscodes, die overigens strenger zijn dan lokale wetgeving op dit vlak.Nutricia moedigt iedereen die zich zorgen maakt over mogelijk niet-ethisch gedrag of vermeende schendingen van onze gedragscode of wet- en regelgeving aan om dit te melden via de Danone Ethics line.

Programma voor voedingsoptimalisering

Al onze producten beantwoorden uiteraard aan de wettelijke vereisten van de Europese regelgeving.  Met ons voedingsoptimaliseringsprogramma Nutripride gaan we nog een stap verder. Onze eigen Nutripride standaarden zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en op aanbevelingen van internationale instellingen zoals de WHO en de EFSA (European Food Safety Authority). 
Bij de start van ons Nutripride programma in 2014 hebben we de samenstelling van ongeveer 250 bestaande producten geanalyseerd om te bekijken welke van die producten nog beter konden, in lijn met Nutritpride. Vandaag beantwoordt ongeveer de helft aan onze eigen, strengere standaarden. De rest van de producten zal tegen 2020 naar een hoger niveau worden getild. 

Partners

Nutricia Early Life Nutrition wil vanuit haar verantwoordelijkheid als voedingsproducent een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat doen wij iedere dag door de gezondheid van baby’s en kinderen in de eerste 1000 dagen tot de kern van onze bedrijfsvoering te maken, door onze producten zo duurzaam mogelijk te produceren en steeds opnieuw te verbeteren met programma’s als Nutripride (voedingsoptimalisering). Wij doen waar wij in geloven. 
Wel zijn we ervan overtuigd dat we dit niet alleen kunnen, dat we sterker staan als we dit samen met andere spelers doen. Nutricia is daarom partner van een aantal initiatieven en zoekt actief naar nieuwe partnerschappen om ons doel van gezonde voeding en eetgewoonten te bereiken en zo bij te dragen aan een gezondere samenleving.