Nutricia baby

Geboorteverlof: welkom vrije dagen

Na een bevalling kun je een paar vrije dagen wel gebruiken. Jouw partner ligt nog veel in bed en de baby heeft verzorging nodig. Fijn dus dat je als partner recht hebt op wat extra vrije dagen van je werk. Toch hoef je dat niet meteen op te nemen als jullie baby er is.

Wat is geboorteverlof?

Geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof) zijn de vrije dagen die je als partner krijgt buiten je normale vakantiedagen. De term vaderschapsverlof is verouderd, want als 2 vrouwen samen een kind krijgen, heeft de vrouwelijke partner ook gewoon recht op dit verlof. 

Hoe lang is geboorteverlof?

Geboorteverlof bestaat uit 20 dagen, die je op dient te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte van jullie kind. Je kan deze dagen dus perfect opnemen na het moederschapsverlof van de mama. De eerste 3 dagen word je volledig betaald door de werkgever. De andere 17 dagen krijg je een uitkering van de ziekteverzekering van 82% van het (begrensde) brutoloon. De aanvraag gebeurt via je werkgever en het ziekenfonds. Je hoeft de 20 dagen niet in één keer op te nemen. Je kunt ze naar keuze spreiden over een periode van 4 maanden vanaf de bevalling.

Heb ik als zelfstandige recht op geboorteverlof?

Ja! Ook als zelfstandige in hoofdberoep heb je recht op geboorteverlof sinds 1 mei 2019. De wetgeving voorziet een geboorteverlof van maximum 10 dagen. De uitkering bedraagt €80,82 per verlofdag.
Als je 8 dagen verlof neemt in plaats van 10, heb je ook recht op 15 gratis dienstencheques.

(Bron: unizo)