Privacy statement

Inleiding

Nutricia weet dat het voor u belangrijk is om te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. We onderkennen het belang van de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Danone Nutricia België B.V. (“Nutricia”) uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de verschillende websites van Nutricia en diensten en functionaliteiten die wij aanbieden. De verklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, waarom we die nodig hebben en welke voordelen die voor u kunnen opleveren. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt via privacy.benelux@nutricia.com, of als u een verzoek wilt indienen dat betrekking heeft op uw rechten als betrokkene kan dat via privacy.benelux@nutricia.com onder vermelding van “Privacy Nutricia Baby”.  

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken (bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wet- of regelgeving, onze praktijken, procedures en organisatorische structuren, vereisten opgelegd of aanbevolen door toezichthoudende autoriteiten of op een andere manier). Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze Privacyverklaring worden op deze pagina geplaatst en zijn van toepassing op de ingangsdatum van de implementatie. Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in onze Privacyverklaring te zien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2023. We hebben onze privacyverklaring aangepast: 

 • Om de privacyverklaring te voorzien van een nieuwe update die voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en interne richtlijnen; 

 • Om het alle verwerkingen van Nutricia samen te voegen in een privacy statement.

Algemene uitgangspunten en onze privacy commitment

Bij Nutricia zetten we ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. We streven ernaar persoonsgegevens in ons bezit te beschermen, uw persoonsgegevens op een verantwoorde wijze te beheren en transparant te zijn in onze praktijken. Uw vertrouwen is ons heel veel waard. Daarom staan de volgende uitgangspunten bij ons centraal: 

 • U bent niet verplicht om persoonsgegevens waar wij om vragen, te verstrekken. Als u er echter voor kiest ze niet aan ons door te geven, kunnen we bepaalde diensten of producten mogelijk niet aan u leveren;
 • We verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden of voor specifieke doeleinden die we met u delen en/of waar u toestemming voor hebt gegeven;
 • We streven ernaar de hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken zoveel mogelijk te beperken;
 • Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens streven we ernaar die zo juist en actueel mogelijk te houden;
 • Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze te wissen of te vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook herleidbaar zijn.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt. 

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Afhankelijk van onze relatie zullen we uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring informeert over de persoonsgegevens die we verwerken van:

a. bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps en diensten;

b. klanten en potentiële klanten met betrekking tot online aankopen; 

c. mensen die contact met ons opnemen met vragen (bijv. via onze contactcentra voor consumenten); 

d. aanwezigen of potentiële aanwezigen op Nutricia-gerelateerde evenementen; 

e. mensen met wie we in het kader van onze bedrijfsactiviteiten contact hebben en die niet onder een van de bovenstaande categorieën vallen (uitgezonderd leveranciers); of

f. mensen van wie we indirect persoonsgegevens verzamelen. 

Inhoudsopgave

Deze Privacyverklaring beschrijft de volgende belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw persoonsgegevens (u kunt op de links klikken om meer te weten te komen): 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke: Wie zijn we?
 2. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 4. Het doel en de rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
 5. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 6. Links naar andere websites
 7. Sociale media en andere door gebruikers gegenereerde inhoud
 8. Persoonsgegevens van kinderen
 9. Persoonsgegevens delen met derden
 10. Persoonsgegevens internationaal delen
 11. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
 12. Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren
 13. Uw rechten
 14. Contact met ons opnemen 
 15. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

   

1. De verwerkingsverantwoordelijke: Wie zijn we?

Danone Nutricia België B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer we zeggen “Nutricia”, “ons”, “onze” of “wij”, verwijzen we naar Danone Nutricia België B.V. In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, is Nutricia de “verwerkingsverantwoordelijke”. 

Danone Nutricia België B.V.
Albert Einsteinlaan 20
2719 EP Zoetermeer

Als u meer wilt weten over Nutricia Baby en haar producten, ga dan naar www.nutriciababy.be

2. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die we verzamelen lopen uiteen en zijn afhankelijk van onze relatie, het doeleinde van de verzameling of de dienst die we aan u leveren. Zie de onderstaande sectie(s) die onze relatie met u het beste omschrijven voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen.  

 • We kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen.  
 • U kunt ons persoonsgegevens over uzelf verstrekken door onze websites of applicaties te bezoeken, een account aan te maken bij ons, producten of diensten te bestellen bij ons, zich te registreren voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of berichten (inclusief marketingberichten) op welke manier dan ook (bijv. sms, instant messaging via de telefoon, enz.), deel te nemen aan een enquête, onderzoeksactiviteit, spelletje, wedstrijd of competitie die door ons wordt georganiseerd, een vraag of verzoek in te dienen bij ons, per telefoon, e-mail of andere middelen contact met ons op te nemen, onze formulieren in te vullen (zowel online als offline), zich te registreren voor een evenement, congres of seminar (online of offline) of door berichten te plaatsen op of te reageren op onze sociale mediapagina’s (zoals Facebook of Instagram) of door te reageren op onze andere digitale mediacommunicatie. Sommige van deze gegevens worden verzameld via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën - zie onze Cookieverklaring hierover voor meer informatie. 
 • We kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van derden, zoals: onze zakenpartners, waaronder marketingbureaus, marktonderzoeksbedrijven, bedrijven die onze promoties co-sponsoren, detailhandelaars; uw gezin, vrienden en anderen die uw persoonsgegevens aan ons verstrekken, omdat u toestemming hebt gegeven, of omdat zij denken dat u wellicht geïnteresseerd bent in onze producten en diensten, of omdat zij een product of dienst met u willen delen; mediaproviders/eigenaars, openbare websites en websites van derden, sociale mediaplatforms, reclameplatforms, onze leveranciers of onze groepsmaatschappijen (in deze Privacyverklaring aangeduid als “derden” of “leveranciers”). 

3. Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

We verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste (online)-ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Hieronder worden de verschillende onderdelen van onze dienstverlening toegelicht en welke gegevens we van u verwerken. 

3.1 Het bezoeken en gebruiken van onze websites (algemeen)

Nutricia biedt een aantal websites en diensten aan, waaronder:

 • www.nutricia.nl waar u algemene informatie kunt vinden over het bedrijf en de producten. 

 • www.nutriciababy.be waar u als ouder informatie kunt vinden over bijvoorbeeld babyvoeding en zwangerschap. U kunt hier een persoonlijke account aanmaken en gebruik maken van verschillende online diensten van Nutricia, zoals de zwangerschapskalender en het Nutrilon Scan & Spaar programma.

 • Websites voor medische voeding specifiek bedoeld voor patiënten met een ziekte die op advies van arts of diëtist een bepaald dieet volgen, zoals www.hellowpro.nl en www.ketocafe.nl.

 • Websites voor zorgprofessionals voor relevante informatie over Nutricia producten, (geaccrediteerde) nascholingen en E-Learnings, zoals de Nutricia Academy via www.nutricia.nl en de Nutricia voor Professionals via www.nutriciavoorprofessionals.nl.  

In algemene zin verwerken we de volgende soorten persoonsgegevens: 

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers;

 • Inloggegevens van accounts, zoals uw gebruikers-ID, e-mailgebruikersnaam en wachtwoord;

 • Communicatie met ons die details kan omvatten van chatgesprekken, contacten via zorglijnen en/of contacten met de klantenservice;

 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en leefstijl(voorkeuren). Bij ‘voorkeur’ kunt u bijvoorbeeld denken aan uw voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en uw interesse daarin;

 • Browsergeschiedenis, zoals bezochte pagina’s, datum van bezoek, locatie van bezoek en IP-adres;

 • Informatie over uw gezondheid

 • Informatie over andere personen, zoals persoonsgegevens van uw gezinsleden, voor zover u die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt;

 • Scan-informatie wanneer producten met een QR-code worden gescand indien een account is;

 • Profielgegevens van sociale media of accounts van derden wanneer u uw sociale media- of derdenaccount gebruikt om een account aan te maken en in te loggen of wanneer u deze gegevens met ons deelt; 

 • Wanneer u inhoud op onze websites en/of apps indient (zoals een persoonlijke getuigenis of beoordeling); 

 • Uw deelname aan een enquête, spel, prijsvraag, promotie of wedstrijd (inclusief de deelname zelf, wat een foto, opmerking of antwoord op een vraag kan zijn);

 • Alle informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor, of lid bent van, clubs, gemeenschappen of regelingen die door ons worden aangeboden;

 • Voor zover we dit kunnen verzamelen, informatie over hoe u omgaat met onze berichten en communicaties (bijv. e-mails, sms, chatberichten) inclusief de vraag of ze aan u worden geleverd, of u ze opent, of u op links klikt die erin staan en of u zich voor communicaties afmeldt;

 • Eventuele updates van aan ons verstrekte gegevens;

 

3.2 Het verbeteren van onze websites en personalisatie 

We verwerken uw persoonsgegevens om onze producten, diensten, manier van communiceren en de functionaliteit van onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Door het verwerken van uw persoonsgegevens krijgen wij een goed beeld van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten. Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Daarnaast verwerkt Nutricia uw gegevens om de website aan te passen aan uw online surf- en zoekgedrag, zodat we jou persoonlijker en relevanter kunnen benaderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we getoonde blogs kunnen aanpassen indien wij denken dat ze voor jou relevanter zijn, de plaatsing of zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen op de website van Nutricia kunnen wijzigen, en bepaalde pagina’s of diensten anders kunnen inrichten, eventueel gebaseerd op andere informatie als jij die hebt opgegeven in je account.

Het verzamelen van de gegevens doen wij onder andere door middel van cookies. We plaatsen deze cookies alleen als u hiervoor toestemming geeft. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Nutricia.

Hiervoor verwerken we de onderstaande persoonsgegevens: 

a. Voor zover we dit kunnen verzamelen, informatie over hoe u omgaat met onze berichten en communicaties (bijv. e-mails, sms, chatberichten) inclusief de vraag of ze aan u worden geleverd, of u ze opent, of u op links klikt die erin staan en of u zich voor communicaties afmeldt;

b. Persoonsgegevens die zijn aangemaakt en vastgelegd terwijl u onze websites, apps en/of diensten gebruikt, waaronder:

 • Technische informatie – dit omvat het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat te verbinden met het internetadres; het type apparaat dat u gebruikt; het websiteadres en land van waaruit u toegang hebt tot informatie; de gevraagde bestanden; browsertype en -versie; browserplug-intypes en-versies besturingssyteem- en platform; en

 • Informatie over uw bezoek en uw gedrag op onze websites en/of apps (zoals de pagina’s waar u op klikt) – dit kan de tijd en duur van bezoeken en bepaalde pagina’s omvatten, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken, en muisbewegingen, informatie gedeeld met anderen, inclusief via e-mail en sociale media), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te gaan, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en informatie die wordt verstrekt bij het aanvragen van verdere service of downloads.

3.3 Nutricia voor Jou    

  3.3.1 Het Nutricia voor Jou account

U kunt een Nutricia voor Jou account aanmaken op www.nutriciababy.be. De persoonsgegevens die u invult bij het aanmaken van een account en/of tijdens het activeren van diverse functionaliteiten worden opgeslagen binnen uw account. In uw persoonlijke account kunt u uw gegevens wijzigen. Voor het aanmaken van een account en het kunnen leveren van de functionaliteiten, verwerken wij uw inloggegevens. Met een Nutricia voor Jou account kunt u online verschillende functionaliteiten activeren, zoals persoonlijke kalenders en het Nutrilon Scan & Spaar programma. Daarnaast kunt u zich in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Hieronder worden de diverse functionaliteiten en welke gegevens er worden verwerkt toegelicht.

 3.3.2 Persoonlijke kalender(s)

Op www.nutriciababy.be kunt u gebruik maken van persoonlijke kalenders 
gerelateerd aan de ontwikkeling van uw zwangerschap, baby of peuter. 
Om gebruikte maken van de zwangerschapskalender dient u toestemming 
te geven voor het opslaan van uw uitgerekende datum. Op basis van uw 
uitgerekende datumkrijgt u informatie gerelateerd aan de zwangerschapsweek
 waarin u zich bevindt. De baby kalender geeft u alle baby informatie van 
A tot Z. Om gebruik te maken van deze kalender vragen wij uw toestemming
voor het opslaan van de geboortedatum van uw baby. Op basis hiervan kunt 
u informatie lezen passend bij de leeftijd van uw baby. Tot slot kunt u 
gebruik maken van onze peuter kalender waarin u alles kunt lezen over de 
ontwikkeling van uw kindje. Vanwege de privacywetgeving vragen wij u ook 
voor deze kalender toestemming voor het opslaan van de geboortedatum 
van uw kindje. Wij gebruiken deze informatie om u beter te begrijpen en 
onze website tekunnen verbeteren voor u en anderen.

3.3.3 Het spaarprogramma Nutrilon Scan & Spaar

Met het Nutrilon Scan & Spaar programma, bieden we gebruikers van Nutrilon producten vanaf 6 maanden, woonachtig in België de mogelijkheid punten te sparen. Bij het bereiken van een bepaald aantal punten kunnen deze ingewisseld worden voor een beloning. Bij deelname worden uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en email gegevens, en uw inloggegevens gebruikt om de gespaarde punten te koppelen aan uw account. Deze punten worden verwerkt in het ‘Nutricia Baby’ account. 

  3.3.4 De nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Nutricia indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Nutricia, onder vermelding van “Privacy Nutricia Baby”, naar: privacy.benelux@nutricia.com

  3.3.5 Tell a Friend Nutrilon Scan & Spaar

Met ‘Tell a Friend’ Nutrilon Scan & Spaar bieden we bestaande gebruikers de mogelijkheid om vrienden door te verwijzen naar het Nutrilon Scan & Spaar programma door middel van een unieke link. De unieke link van een bestaande gebruiker kan door de bestaande gebruiker aan een vriend worden verzonden via een medium naar keuze. De nieuwe gebruiker kan de link scannen en zich vervolgens aanmelden voor Nutrilon Scan & Spaar. Aangezien Nutricia in lijn met de algemene voorwaarden bonuspunten toekent aan de nieuwe en bestaande gebruiker koppelt Nutricia de gegevens van beide gebruikers om te kunnen verifiëren of aan de voorwaarden van het toekennen van punten is voldaan. De persoonsgegevens van de specifieke accounts worden niet onderling zichtbaar voor de nieuwe en de oude gebruiker. 

3.4 Aanwezigen of potentiële aanwezigen op Nutricia voor Jou-gerelateerde evenementen (online en offline)  

Wij, of derden namens ons, kunnen bepaalde informatie over u verzamelen en gebruiken wanneer u evenementen bijwoont (waaronder trainingen en e-learnings), waaronder het volgende:

a. persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummer(s);

b. uw arbeidsgegevens (wanneer u namens uw werkgever aanwezig bent);

c. het vakgebied waarin u actief bent, uw beroepskwalificaties en -activiteiten, en professionele gegevens zoals gegevens met betrekking tot uw opleidings-/arbeidsverleden;

d. informatie die u verstrekt met betrekking tot het evenement zelf (zoals bezoekersformulieren, feedbackenquêtes, opnames of interviews van het evenement en foto’s van het evenement en inhoud die u indient in het kader van het evenement (bijv. als u een vraag stelt) en uw reis- en accommodatiegegevens); en

e. voedingsinformatie die u ons verstrekt (indien van toepassing).

3.5 Mensen die contact met ons opnemen met vragen (bijv. via onze contactcentra voor consumenten) 

Wij, of derden namens ons, kunnen bepaalde informatie over u verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld:

a. uw naam inclusief uw titel; 

b. uw postadres;

c. uw e-mailadres; 

d. uw telefoonnummer; 

e. uw geboortedatum;

f. uw contactvoorkeuren;

g. informatie die wordt verstrekt wanneer u met ons correspondeert (zoals via onze zorglijnen en/of klantenservicelijnen of sociale media) waaronder eventueel gespreksopnamen als u ons rechtstreeks belt - voor zover dit informatie over uw gezondheid omvat, zie het gedeelte “Speciale categorieën van gegevens” hieronder; 

h. informatie over andere personen, zoals persoonsgegevens van uw gezinsleden, voor zover u die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt; en

i. eventuele updates van informatie die aan ons is verstrekt.

3.6 Mensen met wie we in het kader van onze bedrijfsactiviteiten contact hebben en die niet onder één van de bovenstaande categorieën vallen (uitgezonderd leveranciers) 

Wanneer Nutricia met u communiceert in uw hoedanigheid als externe belanghebbende die niet binnen de bovenstaande categorieën valt, zoals waar u een vertegenwoordiger bent van een van onze klanten, een vertegenwoordiger van een branche- of collegabedrijf, een wetenschapper, een zorgverlener, een academisch, een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele of consumentenorganisatie, een politicus, een beleidsmaker, een regelgever, een investeerder, een extra-financieel ratingbureau, een journalist, een vertegenwoordiger van een handelsvereniging, enz., wij, of derden namens ons, kan de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

a. professionele contactgegevens, zoals uw titel, naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer(s), sociale media, taal van communicatie; 

b. uw arbeidsgegevens (functietitel, organisatie, elke andere functie die u bekleedt) en/of politieke partij (alleen wanneer deze kennelijk door u openbaar is gemaakt); 

c. het vakgebied waarin u actief bent, uw beroepskwalificaties en -activiteiten, en professionele details zoals gegevens met betrekking tot uw opleidings-/professionele arbeidsverleden; en

d. alle andere informatie die u ons verstrekt tijdens onze interacties met u.

Als u een leverancier van Nutricia bent of hiervoor handelt, is deze Privacyverklaring niet op u van toepassing. Het toepasselijke privacybeleid of de privacyverklaring wordt afzonderlijk aan u ter beschikking gesteld.

3.7 Mensen van wie we persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen 

We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen wanneer:

a. u zoekt naar onze producten en diensten en wanneer u via sociale mediapagina’s, websites of apps content deelt met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; 

b. we verzamelen uw persoonsgegevens uit andere openbare bronnen (bijv. opmerkingen op andere websites dan de onze) die Danone of een van haar merken vermelden. We kunnen ook openbaar beschikbare gegevens over u verzamelen in uw hoedanigheid als openbaar figuur voor zakelijke doeleinden;

c. uw gegevens worden aan ons verstrekt door medialeveranciers en detailhandelaren, zoals uw aankoopgeschiedenis en uw loyaliteitskaartprofiel; en

d. uw inzichtgegevens worden aan ons verstrekt door derden (d.w.z. mediaproviders, marketingtechnologie of reclametechnologie-oplossingen), zoals uw demografische gegevens (b.v. leeftijd, ouderlijke staat), uw plaats, uw interesses en uw aankoopintentie. Sommige van deze gegevens kunnen zijn verzameld door het gebruik van cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën.

4. Speciale categorieën van gegevens

In principe probeert Nutricia geen gevoelige gegevens met betrekking tot u te verwerken. Sommige van de persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, kunnen echter speciale categorieën van gegevens zijn, vaak met betrekking tot gezondheid en welzijn.

We zullen dit soort gegevens alleen verwerken voor doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of in andere omstandigheden die door de wet zijn toegestaan (zoals verdediging tegen juridische claims).

5. Rechtsgrond

Wij zijn van mening dat de rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring als volgt zijn:

a. Contractuele noodzaak: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze verplichtingen op grond van een contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen voor het sluiten van een contract met u.

b. Naleving van wettelijke verplichtingen: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

c. Legitieme belangen: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen. Onze legitieme belangen kunnen het volgende omvatten:

 1. het leiden, doen groeien en ontwikkelen van ons bedrijf;

 2. het beheren en waarborgen van de beveiliging van onze websites en apps;

 3. het garanderen van een veilige werkomgeving voor ons personeel en onze bezoekers;

 4. marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;

 5. het leveren van diensten aan onze klanten;

 6. het plaatsen, volgen en garanderen van de uitvoering van bestellingen bij onze leveranciers; 

 7. het investeren in nieuwe producten en deze uitrollen ten behoeve van de gemeenschappen waarin we actief zijn;

 8. voor interne administratieve doeleinden van de groep; en

 9. om profielen te maken (bijv. groepen die gemeenschappelijke kenmerken kunnen hebben) en u persoonlijke berichten en tips over producten rechtstreeks te geven, evenals via traditionele en sociale mediacampagnes op basis van uw interesses en voorkeuren. Meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe u zich kunt afmelden, wordt hieronder uitgelegd in het gedeelte “Profilering en geautomatiseerde besluitvorming” van deze Privacyverklaring.

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van legitieme belangen, zorgen we ervoor dat deze niet zwaarder wegen dan uw rechten als individu.

(Uitdrukkelijke) toestemming: We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Wanneer u toestemming hebt gegeven, maar later van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens op deze manier. Als u uw toestemming intrekt, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om onze producten en bijbehorende diensten aan u te leveren.

6. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen informatie over u analyseren om profielen aan te maken (bijv. door personen samen te stellen in groepen waarvan we denken dat ze bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben). We gebruiken deze profielen om onze websites, apps, diensten of producten te personaliseren, evenals onze communicatie aan u (bijv. door inhoud te verzenden/weer te geven die relevant en nuttig voor u kan zijn, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming en e-privacy). We kunnen deze inzichten ook gebruiken om relevante advertenties aan u weer te geven op onze websites of apps, of via websites van derden.

We stellen u er uiteraard van op de hoogte als we dergelijke methoden willen gaan toepassen en stellen u ook in de gelegenheid om daar vooraf bezwaar tegen te maken. We zullen ook uw toestemming vragen wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld wanneer informatie over u wordt verzameld via bepaalde soorten cookies die we gebruiken - zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor nadere informatie over dit type verwerking.

Voor bepaalde diensten en producten kunnen we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken. In de kern komt dit erop neer dat besluiten automatisch, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst, worden genomen. We zullen geen beslissingen nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming voor zover deze een juridisch effect of aanzienlijke impact op u hebben zonder u eerst op de hoogte te stellen en u duidelijke informatie te verstrekken over dergelijke geautomatiseerde besluitvorming, inclusief onze rechtsgrondslag voor het uitvoeren ervan en de mogelijkheid van een menselijke tussenkomst voor het beoordelen van de beslissing.

7. Links naar andere websites

Onze websites en apps kunnen hyperlinks bevatten naar websites, plug-ins of applicaties van derden die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter referentie en voor uw gemak verstrekt en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten van dergelijke websites van derden of enige associatie met hun exploitanten.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen of die we ontvangen van externe bronnen en waarover we optreden als verwerkingsverantwoordelijke, en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonsgegevens over u die worden verzameld en opgeslagen door derden. Websites van derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid, en u moet deze zorgvuldig lezen voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.

Wij onderschrijven of aanvaarden geen enkele andere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of de algemene voorwaarden of het beleid van derden.

8. Sociale media en andere door gebruikers gegenereerde inhoud

Nutricia gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in gesprek met klanten, gebruikers van Nutricia applicaties en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Nutricia volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Nutricia zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of daar proactief op in te gaan en individuele, en relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Nutricia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Nutricia (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Nutricia is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.

Sommige van onze websites en apps stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud in te dienen. Vergeet niet dat alle content die op onze product-/merkpagina(’s) op sociale mediaplatforms wordt geplaatst, door het publiek kan worden bekeken en opnieuw kan worden geplaatst, en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, zoals financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele acties van andere personen als u persoonsgegevens plaatst op een van onze product-/merkpagina(’s) op sociale mediaplatforms. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud die niet voldoet aan de relevante voorwaarden te verwijderen.

9. Persoonsgegevens van kinderen

De meeste van onze websites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een van onze websites bedoeld is voor gebruik door een jonger publiek, begrijpen we het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen.

Als onze websites ooit bedoeld zijn voor jonge doelgroepen, zullen we in alle gevallen onze externe verplichtingen met betrekking tot verantwoorde marketing respecteren, en we zullen ervoor zorgen, dat voordat we persoonsgegevens verzamelen, de toestemming geldig wordt verkregen van de ouder(s) of wettelijke voogd(en) voor zover dit vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving (de leeftijd waarop dit nodig is, verschilt van land tot land).

Als we ontdekken dat we zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens van een kind hebben verzameld waar dergelijke toestemming had moeten worden verkregen, zullen we die persoonsgegevens zo snel als praktisch mogelijk is verwijderen.

10. Het delen van uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens alleen met gelieerde ondernemingen en organisaties die voldoende waarborgen bieden inzake uw persoonsgegevens, die deze gegevens beschermen en die op dezelfde of soortgelijke wijze als wij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving op privacygebied.

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt. We kunnen uw persoonsgegevens echter wel delen of openbaar maken zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden met de volgende derden gedeeld:

a. Andere bedrijven/entiteiten van Danone: Wanneer dit in ons legitiem belang is voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het waarborgen van een consistente en samenhangende levering van producten aan onze klanten, bedrijfsstrategie, fusie- en overnameoperaties, naleving, audits en toezicht, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging).

b. Externe dienstverleners en onderaannemers: Met inbegrip van degene die: 

i) ons helpen uw verzoeken uit te voeren, uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen uit te voeren, coupons te honoreren, u monsters te bezorgen, u in staat te stellen deel te nemen aan loterijen, zoals logistieke dienstverleners, sponsors en leveranciers van klantenondersteuning;

ii) kerninformatietechnologie en andere aan het bedrijf gerelateerde diensten uitvoeren, zoals aanbieders van website-/app-ontwikkeling, aanbieders van cloudhosting, aanbieders van beheer- en evaluatiediensten, gegevensanalisten, betalingsverwerkers, aanbieders van nutsvoorzieningen, verzekeraars;

iii) helpen bij de organisatie van onze evenementen, marketing, reclame en promotionele activiteiten; of

iv) analytische en optimalisatiediensten bieden met betrekking tot onze websites en apps.

c. Sociale mediaplatforms: Wanneer onze webpagina’s sociale plug-ins van deze bedrijven gebruiken (zoals de knoppen ‘Vind ik leuk’ en ‘Delen’). Deze andere bedrijven kunnen persoonsgegevens over uw bezoek aan onze sites of apps ontvangen en gebruiken. Als u onze website bezoekt of inhoud bekijkt op onze apps, kunnen de persoonsgegevens die ze verzamelen worden gekoppeld aan uw account op hun website. Voor meer informatie over hoe deze bedrijven persoonsgegevens gebruiken, kunt u hun privacybeleid lezen.

d. Ontvangers van zakelijke overdrachten: Wanneer wij een bedrijf of activa verkopen of kopen (zoals bij een fusie/overname), aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa, of wanneer vrijwel alle activa van ons of van een van onze gelieerde ondernemingen door een derde worden verworven, in welk geval de persoonsgegevens waarover wij beschikken tot de overgedragen activa zullen behoren. In dat geval verwerkt de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens en zijn privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens.

e. Ontvangers van wettelijke openbaarmaking: Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens (bijv. aan overheids- of wetshandhavingsinstanties) bekend te maken of wanneer openbaarmaking vereist is om onze rechten of die van ons personeel, klanten of andere derden te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden met de volgende derden gedeeld:

 

OrganisatieType dataDoel
FacebookE-mail adresAdverteren
GoogleE-mail adres

Adverteren

Nic OudNAW gegevensVerzending goederen
WSMRegistratie gegevensData opslag
UniservRegistratie gegevensData opslag
SitecorePersoonlijke contact data en opgegeven interessesOpslaan en werking van uw websiteaccount
DotDigitalPersoonlijke contact dataUitsturen van marketingemails
PorteraNAW-gegevens, scan gegevens Scan & Spaar programmaData-analyse
iProspectCRM data, website data, media data en aankoopdataAdverteren

11. Persoonsgegevens internationaal delen

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Nutricia draagt er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking met passende waarborgen wordt omringd.

Deze waarborgen omvatten:

 • ervoor zorgen dat de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit neemt in het geval van overdrachten buiten de EER; 

 • het hebben van standaard modelcontractovereenkomsten met de ontvanger die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (of de Britse regering voor overdrachten buiten het Verenigd Koninkrijk op termijn);

 • elk ander beveiligingsmechanisme dat wettelijk is toegestaan.

 

12. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen 

We begrijpen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verstoring en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn toegangscontroles, het gebruik van firewalls, de beveiliging van servers en de versleuteling van persoonsgegevens.

Tijdens het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons, kunnen uw persoonsgegevens via het internet worden overgedragen. Hoewel we alles in het werk stellen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Als zodanig erkent en aanvaardt u dat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden verzonden niet kunnen garanderen en dat een dergelijke overdracht op uw eigen risico is. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot uw online account, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

13. Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De duur van het bewaren van persoonsgegevens hangt af van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, voor de duur van uw contractuele relatie met ons en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer u bijvoorbeeld online een aankoop bij ons doet of zich registreert voor een webinar, bewaren we de persoonsgegevens met betrekking tot uw aankoop of registratie, zodat we het specifieke contract kunnen uitvoeren dat u hebt ingevoerd. Daarna bewaren we de persoonsgegevens voor een periode die ons in staat stelt om klachten, vragen of problemen met betrekking tot de aankoop of registratie te behandelen of te beantwoorden.

Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste online-ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Meer in het bijzonder kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen, houden, gebruiken en bekendmaken om: 

 

DoeleindenGrondslag
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om: De grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken zijn: 
uw vragen te verwerken en te beantwoorden, of contact met u op te nemen om te reageren op uw vragen en/of verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang
onze producten, diensten, manier van communiceren en de functionaliteit van onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren
 • Gerechtvaardigd belang
informatie aan u door te geven en uw aanmelding en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
onze dagelijkse bedrijfsvoering te beheren in verband met uw deelname aan onze wedstrijden, sweepstakes of promotieactiviteiten, of uw verzoek; 
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichtingen
de identiteit van personen die telefonisch, langs elektronische weg of anderszins contact met ons opnemen, te verifiëren;
 • Gerechtvaardigd belang
te voorzien in onze behoeften op het vlak van interne training en kwaliteitsborging;
 • Gerechtvaardigd belang
een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten om onze website en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Gerechtvaardigd belang
om aan te geven hoeveel punten er zijn gespaard als onderdeel van het spaarprogramma 'Nutrilon Scan en Spaar'. Deze punten worden verwerkt in uw persoonlijke account door een koppeling te maken tussen het 'Nutricia voor Jou' account en 'Nutrilon Scan en Spaar'; 
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
u als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites en apps;
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
interacties via onze social media kanalen mogelijk te maken, zoals hierna beschreven;
 • Gerechtvaardigd belang
onjuist gebruik, ongeautoriseerde toegang en fraude bij onze diensten en (web)winkel te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
 • Gerechtvaardigd belang
 •  

Ook kunnen we uw persoonsgegevens nodig hebben in verband met wettelijke verplichtingen of een contractuele relatie die we met u hebben. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovengenoemde of andere doeleinden, brengen we u daar vóór of tijdens het verzamelen van op de hoogte. Voor zover van toepassing vragen we om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Een eenmaal verleende toestemming voor verwerkingsactiviteiten kunt u te allen tijde weer intrekken.  

14. Uw rechten

U hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. In onderstaand overzicht staat vermeld welke rechten dat zijn en wat ze voor u inhouden. U kunt uw rechten uitoefenen via nutriciababy.be/privacyrechten.

Wij zullen al deze verzoeken in overweging nemen en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, binnen een redelijke termijn, of binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, ons antwoord verstrekken. Wij kunnen ons echter beroepen op bepaalde uitzonderingen om in bepaalde omstandigheden aan uw verzoeken te voldoen, bijvoorbeeld indien wij de informatie moeten blijven gebruiken om aan onze eigen wettelijke verplichtingen te voldoen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als er een vrijstelling van toepassing is, zullen we u dit meedelen wanneer we op uw verzoek reageren.

Wij kunnen u verzoeken ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen alvorens te reageren op een verzoek dat u doet.

 

Het recht om geïnformeerd te worden
U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te verkrijgen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in deze Privacyverklaring.

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of bij te werken. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgezonden. Dit recht geldt echter enkel wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

 • de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;

 • de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde middelen.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht ons te verzoeken om verwijdering van uw gegevens als:

 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of

 • u de eerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens verleende toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking van die persoonsgegevens; of

 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing; of

 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons met het oog op gerechtvaardigde belangen van Nutricia (zoals de verbetering van de algemene gebruikerservaring op websites);

 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of

 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd in verband met een of meer wettelijke vereisten.

Dit is geen absoluut recht en we kunnen legitieme, wettelijke en regelgevende redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.

Het recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden, heeft u  het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als:

 • de persoonsgegevens die we over u hebben naar uw mening onjuist zijn; of

 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking ervan in plaats van het wissen ervan; of

 • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of

 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.

Het recht van bezwaar
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking op basis van gronden die verband houden met uw specifieke situatie wanneer dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang of dat van een ander. Indien u dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruiken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn om uw persoonsgegevens te blijven verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingactiviteiten (bijvoorbeeld door te klikken op de link “Unsubscribe” in onze e-mails).

Het recht om toestemming in te trekken
Wanneer we vertrouwen op uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoritet

Indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten inzake gegevensbescherming of privacy, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u gewoonlijk woont of werkt, of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

15. Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy.benelux@nutricia.com onder vermelding van ''Privacy Nutricia Baby''. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via email: dpo.groupe@danone.com of per post: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.