Privacy statement

Nutricia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van App en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Nutricia zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Nutricia, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Nutricia persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Nutricia persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Nutricia persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u zich inschrijft als deelnemer aan een van de speciale programma’s van Nutricia en om u te kunnen informeren over de inns en outs van de programma’s
  • Wanneer u producten en/of diensten van de Nutricia afneemt. Dit kan via onze (web)winkels, het contactcenter, inclusief de Nutricia App;
  • Wanneer u contact heeft met Nutricia. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaat Nutricia ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van App, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan de Nutricia, bijvoorbeeld voor het laten verzenden van producten, uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij Nutricia rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website en App. 

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Nutricia indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Nutricia, onder vermelding van WBP, naar: edm.nutricia@nutricia.com

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar Nutricia via edm.nutricia@nutricia.com onder vermelding van WBP.

Social Media

Nutricia gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van App en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Nutricia volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Nutricia zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Nutricia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Nutricia (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Nutricia is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Nutricia via edm.nutricia@nutricia.com

Nutricia App

Nutricia biedt een groot deel van haar dienstverlening aan via en App. Via de App kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacystatement. Echter wil de Nutricia uitleggen waarom zij voor de App toegang wil tot uw plaatsgegevens of voor een juiste werking van de App wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de App vraagt Nutricia toestemming tot een aantal gegevens die voor de werking van de App noodzakelijk zijn.
Indien u een Google Play account heeft zonder telefoonnummer dan lukt het downloaden niet
Tot slot: De melding met betrekking tot de Applicaties is voor het onderdeel “Meer Nutricia Apps”: wanneer u hiervoor toestemming geeft zal de Nutricia u alleen Nutricia- Apps voorstellen om te installeren, die u nog niet heeft of versies waarin bijvoorbeeld Apps zoals de Nutricia App en de Wegenwacht App zijn geïntegreerd.

Gebruik van cookies

Nutricia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de Nutricia.

Nutriciababy.be en andere websites

Op de site van Nutricia treft u een aantal links aan naar andere websites. De Nutricia kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Nutricia, t.a.v. Afdeling Data Privacy, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel of e-mail: edm.nutricia@nutricia.com.

Wijzigingen

Nutricia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.