Nutricia baby

Zwangerschapsverlof opnemen

Zwangerschapsverlof zorgt ervoor dat jij je rustig kan voorbereiden op de bevalling en vervolgens meer tijd kan doorbrengen met je kindje. Wat zijn je rechten als aanstaande mama, wat betekent dit voor je salaris en kan je partner ook genieten van vrije dagen? Het antwoord op deze vragen vind je hier.

Hoe lang heb ik zwangerschapsverlof?

Rond de geboorte heb je recht op minimaal 15 weken verlof. Deze 15 weken worden opgesplitst in:

  • Prenataal verlof (zwangerschapsverlof): 6 weken, waarvan 1 week verplicht
  • Postnataal verlof (bevallingsverlof of moederschapsrust): 9 weken verplicht

Je kunt je zwangerschapsverlof laten ingaan vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum van de bevalling, maar je kunt er ook voor kiezen om door te werken tot 1 week voor de bevalling. Daarna gaat het verlof verplicht in. Mocht je baby later geboren worden dan de uitgerekende datum, dan wordt je zwangerschapsverlof verlengd.  Na de bevalling heb je minimaal 9 weken bevallingsverlof. Als je hebt besloten om minder dan 6 weken verlof op te nemen voor je bevalling, mag je deze tijd aan je bevallingsverlof toevoegen.

Borstvoedingsverlof

Soms is het ook mogelijk om het postnataal verlof te verlengen om borstvoeding te geven. Dit check je best bij je werkgever. Je hebt ook recht op borstvoedingspauzes op het werk. Dat kan een of twee keer per dag gedurende een halfuur, afhankelijk van hoe lang je werkdag is. Die pauze gebruik je om borstvoeding te geven of om je melk af te kolven. Het recht op borstvoedingspauzes geldt tot 9 maanden na de geboorte. Wel heb je een attest van de arts of van het consultatiebureau van Kind en Gezin nodig. Voor meer informatie neem je best contact op met je werkgever of vakbond.

Bij sommige ziekenfondsen heb je trouwens recht op een borstvoedingspremie als je borstvoeding geeft. Informeer je hierover bij je ziekenfonds.
  

Krijg ik doorbetaald?


De moederschapsuitkering wordt georganiseerd door de ziekteverzekering. Daarom is het belangrijk om alle relevante informatie op tijd door te geven aan je ziekenfonds (minimum 6 weken voor de bevalling). Welke info hebben zij precies nodig? Dat vraag je best rechtstreeks na bij je ziekenfonds.
In de privésector ontvang je:

  • 82% van je brutoloon tijdens de eerste 30 dagen
  • 75% van je tot de loongrens begrensde brutoloon tijdens de rest van je moederschapsverlof
  • 78.24% van je loon als je moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten.

*bron: ACV, 2020

Vaderschapsverlof (geboorteverlof)

Voor kersverse vaders of meeouders is het verlof aan de magere kant. Hij/zij mag 20 dagen betaald verlof opnemen binnen vier maanden na de geboorte. Je partner kan dus zijn/haar dagen opsparen tot jij opnieuw gaat werken. De eerste 3 dagen blijft het volledige loon behouden en wordt het betaald door de werkgever. De volgende 7 dagen krijgt je partner een uitkering van de ziekteverzekering. De aanvraag hiervoor dien je in via de werkgever en het ziekenfonds.


*Deze adviezen gelden voor werknemers in de privésector. Ben je ambtenaar, zelfstandig of werkloos? Neem dan rechtstreeks contact op met je ziekenfonds en/of Kind en Gezin.