Nutricia baby

Ouderschapsverlof: hoe werkt dat?

Ben je bevallen en is het eind van je zwangerschapsverlof in zicht? Dan komt het moment dat je weer aan het werk gaat. Maar weet je nog niet zeker of je wel evenveel uren wil blijven werken als voor je zwangerschapsverlof? Misschien wil je partner ook wat quality time met jullie newborn. Ontdek hier of ouderschapsverlof iets voor jullie is.

Wat is ouderschapsverlof?

Dankzij ouderschapsverlof kunnen ouders gedurende een bepaalde periode hun loopbaan onderbreken om voor een kind te zorgen. Voor de meeste werknemers is ouderschapsverlof een recht. Ook bij adoptie heb je hier recht op. Om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden: zo moet je minstens 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden zijn geweest en je moet het 2 maanden op voorhand aanvragen.

Hoeveel verlof kan ik krijgen?

Sinds 2012 heb je recht op 4 maanden per kind. Dit kan je opnemen in verschillende vormen:

  • Voltijds: een volledige schorsing van je vol- of deeltijdse job gedurende max. 4 maanden. Die 4 maanden kan je opsplitsen in periodes van 1 maand, 1 week, of een veelvoud daarvan.
  • Halftijds: deze optie geldt enkel als je voltijds werkt. Gedurende een periode van max. 8 maanden kan je halftijds werken.
  • 1/5: deze optie geldt enkel als je voltijds werkt. Gedurende een periode van max. 20 maanden kies je ervoor om 80% te werken. Je neemt bijvoorbeeld 1 dag ouderschapsverlof per week, en dit 20 maanden lang.
  • 1/10 (nieuw sinds 2019): deze optie geldt enkel als je voltijds werkt. Gedurende een periode van max. 40 maanden kies je ervoor om 90% te werken. Je neemt bijvoorbeeld een halve dag per week, of een volledige dag om de twee weken.

    Je kan deze vormen ook combineren. Handig om even te overleggen met je werkgever natuurlijk.

Mag mijn werkgever het verlof weigeren? 

Dat antwoord is heel simpel. Neen. Het is wettelijk vastgelegd dat je ouderschapsverlof moet kunnen opnemen. Wat je werkgever wel aan je mag vragen, is om het anders in te delen, of om het met maximaal 6 maanden uit te stellen, als daar gegronde redenen voor zijn. Vanaf de datum van de verlofaanvraag tot 3 maanden na het einde van het verlof ben je ook beschermd tegen ontslag.

Krijg ik een uitkering als ik ouderschapsverlof neem?

Tijdens het ouderschapsverlof kan je een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA. Om die uitkering te krijgen, moet je werkgever voldoen aan toegangsvoorwaarden. Informeer bij je werkgever op welke vormen van ouderschapsverlof je recht hebt en onder welke toegangsvoorwaarden. Voor meer informatie over met ouderschapsverlof ga je best naar de website van de RVA. 

Wil jij of je partner je volledig wijden aan de opvoeding van je kind en neem je om die reden ontslag of wil je halftijds gaan werken? Dan kan je aanspraak maken op een gunstmaatregel. De regels zijn anders voor de privé sector, de openbare sector, als je zelfstandig of werkloos bent. Informeer hierover bij de RVA. 

Kan mijn partner ook verlof opnemen?

Per kind heeft iedere ouder recht op ouderschapsverlof tot je kind 12 jaar is (of 21 jaar als je kind een mentale handicap of aandoening heeft). Je partner kan dus ook  verlof opnemen om meer samen te zijn met jullie kind.