PARTNERVERLOF: extra tijd voor jullie baby

Na de geboorte van jullie baby kun jij vast wel een paar vrije dagen gebruiken. Jouw partner ligt nog veel in bed en zij en de baby hebben veel verzorging nodig. Daar komt natuurlijk hulp bij kijken, maar het is fijn als jij ook tijd hebt om te helpen. Vooral ’s nacht. Maar door die gebroken nachten bent je vast gesloopt en kunnen die extra vrije dagen fijn zijn. Stem vooral samen af wat handig is.

Wat is partnerverlof?

Partnerverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, zijn de vrije dagen die je als partner krijgt buiten je normale vakantiedagen. Iedere partner heeft recht op dit verlof wanneer jullie een kindje verwachten. Je werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Je mag zelf bepalen wanneer je dit verlof wilt opnemen en je werkgever mag dit niet weigeren. Wel is het natuurlijk fijn voor je werkgever om tijdig aan te geven wanneer je deze dagen opneemt. 

Ben je eigen baas? Dan bestaat er helaas geen regeling voor partnerverlof. 

Hoe lang is partnerverlof?

Partnerverlof is standaard eenmaal het aantal werkuren dat je normaal per week werkt. Werk je 4 dagen van 9 uur = 36 werkuren per week, dan heb je recht op 36 uur partnerverlof. Je kunt deze uren naar eigen behoefte opnemen. Heb je bijvoorbeeld de eerste dagen na de geboorte veel kraamhulp in huis of andere hulp (van je (schoon)ouders, vrienden of familie)? Dan kun je best die vrije dagen doorschuiven naar een moment dat het voor jullie beter uitkomt. Ook kun je ervoor kiezen om gedurende 2 weken halve dagen te werken en zo de in totaal 36 werkuren verspreid op te nemen. Het is wel de bedoeling dat je die vrije uren opneemt binnen 4 weken na de geboorte van je kind.

Aanvullend geboorteverlof: extra vrije dagen

Vanaf 1 juli 2020 mag je als partner in het eerste halfjaar na de geboorte van je baby ook nog 5 extra werkweken vrij nemen. Dit heet het aanvullend geboorteverlof en is wederom afhankelijk van jouw standaard werkweek. Dus werk je 36 uur per week dan mag je 5 x 36 uur vrij nemen. Je krijgt dan 70% van je loon uitbetaald door het UWV. Het is de bedoeling dat je eerst het gewone partnerverlof opneemt en dat je daarna per week vrij neemt. Maar je hoeft de weken niet aaneengesloten op te nemen. Je kunt dit ook uitspreiden over een langere periode. Als het maar binnen het eerste half jaar na de geboorte van je baby valt. Je mag uiteraard ook minder dan 5 weken opnemen. 

Heb ik recht op aanvullend geboorteverlof?

Iedereen die in loondienst werkt, heeft vanaf 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof. Dit geldt dus voor geboortes vanaf 1 juli 2020. Voor partners die als zelfstandige werken, bestaat zo’n regeling (nog) niet.

Vragen of advies OVER JEZELF OF JE KINDJE? Wij zijn er voor jou!